top of page
Office Building

Despre noi

Fundaţia Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România – CEED ROMÂNIA este o organizaţie neguvernamentală, fără scop patrimonial şi apolitică. CEED ROMÂNIA face parte dintr-o reţea internaţională de entități similare (Rețea).

Valorile noastre

Viziune

Misiune

Abordare

CEED ROMÂNIA este dedicat dezvoltării economice şi sociale prin dezvoltarea capitalului uman, promovarea culturii economice şi stimularea spiritului antreprenorial.

CEED ROMÂNIA facilitează accesul nediscriminatoriu al tuturor cetăţenilor la know-how-ul şi la contactele de care au nevoie pentru a contribui la crearea de locuri de muncă şi creşterea ocupării, sporind astfel prosperitatea economică. Construirea unei comunități de întreprinzători este primordială în abordarea noastră.

CEED ROMÂNIA promovează dezvoltarea capitalului uman şi a culturii economice prin programe de formare adaptate nevoilor individuale ale diverselor categorii sociale, potenţate de sprijin profesional prin consiliere, mentorat şi networking.
Pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, CEED ROMÂNIA oferă întreprinzătorilor existenţi şi potenţiali know-how-ul necesar prin intermediul programelor sale de iniţiere şi accelerare a dezvoltării afacerilor, precum şi prin crearea de comunităţi de întreprinzători, mentori, potenţiali parteneri şi finanţatori.
Combinaţia holistică de conexiuni de piaţă, implicarea comunităţii, consolidarea capacităţii şi accesul la capital conferă caracterul special al abordării CEED.

Istoric

SEAF este un grup de administrare a investiţiilor, care oferă capital de creştere şi asistenţă de afaceri pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) în piețele emergente și în tranziție, care nu sunt deservite de sursele tradiționale de capital. Prin rețeaua noastră de fonduri de investiții din întreaga lume, investim în întreprinzătorii care doresc să construiască afaceri de succes, în speranța de a realiza atât profituri pentru investitorii noștri, cât și un impact puternic asupra dezvoltării comunităților locale.

Cu peste 20 de ani de experiență în domeniul investițiilor în IMM-uri, +500 de investiții în IMM-uri și 1000 intervenții de asistență tehnică pentru IMM-uri pe piețele emergente, SEAF este intim cunoscător al provocărilor cu care se confruntă întreprinzătorii în conducerea afacerilor lor.

 

SEAF a constatat că întreprinzătorii nu au fost, în general, suficient de pregătiți pentru a face față unei creșteri rapide a afacerii. Le-au lipsit frecvent cunoștințele și instrumentele necesare pentru a evalua noi piețe și au avut dificultăți în accesul la capital. Întreprinzătorii duceau lipsă, de asemenea, de contactele cele mai potrivite cu alți întreprinzători care au experiență în a intra pe piețele regionale și internaționale și a crește scara afacerilor lor. CEED a fost creat pentru a răspunde acestor provocări prin angajarea întreprinzătorilor de succes ca mentori pentru cei care caută să își crească afacerile. CEED a fost dezvoltat folosind un model „de la egal la egalˮ, în care întreprinzătorii își împărtășesc experiențele, ajută pe alții să depășească provocările și dezvoltă încrederea în alți membri din rețea.

Fondatori

USAID.png

Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) este o agenţie independentă care oferă asistenţă economică, pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară în toată lumea, pentru a susţine obiectivele politicii externe ale Statelor Unite ale Americii.

SEAF.png

SEAF este o firmă de investiţii globale, a cărei activitate se concentrază pe asigurarea unui capital cât mai mare şi oferă suport operaţional firmelor de pe pieţele emergente şi celor care nu pot obţine capital suficient din surse tradiţionale

bottom of page