top of page
  • Rodica

O șansă pentru afacerea ta

Actualizată în: 22 feb. 2021

Comunicat de presă, proiectul "ȘANSE – Susținerea Antreprenoriatului și Ocupării în Regiunea Sud-Est”, cod SMIS 101901.


S.C. IPA S.A. – Societate comercială pentru cercetare, proiectare şi producţie de echipamente şi instalaţii de automatizare, in calitate de beneficiar și partenerul său Fundaţia Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România – CEED România au lansat proiectul: "ȘANSE – Susținerea Antreprenoriatului și Ocupării în Regiunea Sud-Est”, cod SMIS 101901.

Scopul proiectului este creșterea ocupării în domenii nonagricole în orașele din sud-estul țării, prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale celor 500 de beneficiari, înființarea a 60 noi activități independente / întreprinderi, inclusiv microîntreprinderi inovatoare, care vor crea 120 noi locuri de muncă sustenabile.

La finalul celor 36 luni ale proiectului, 500 de persoane din județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea se vor bucura de competențe antreprenoriale sporite, iar 60 dintre aceștia vor beneficia de experiență practică în antreprenoriat și de sprijin financiar de maxim 40.000 euro pentru crearea propriei afaceri. 120 noi locuri de muncă sustenabile vor fi astfel create în domenii nonagricole în orașele regiunii Sud-Est.

Pe termen lung, locuitorii din cele 35 de orașe și municipii ale regiunii vor avea ȘANSE mai bune de a munci și de a obține astfel venituri stabile pentru ei și familiile lor, grație abilităților antreprenoriale sporite și sprijinului financiar pentru crearea de noi întreprinderi și locuri de muncă. Aceste ȘANSE vor contribui în mod concret, cuantificabil și semnificativ la atingerea obiectivului POCU privind promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

Valoarea totală eligibilă a proiectului cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman POCU 2014-2020 este de 14.859.902,26 lei, din care asistența nerambursabilă acordată de Uniunea Europeană și Guvernul României este de 14.696.571,03 lei, iar contribuția proprie de 163.331,23 lei.

Proiectul a început pe data de 15 ianuarie 2018 și se va finaliza pe data de 14 ianuarie 2020.

“Noi credem cu tărie că susținerea inițiativei private este calea certă de creștere a șanselor de ocupare și este cheia de boltă a dezvoltării economice și a progresului social. De aceea, de mulți ani, alături de partenerul nostru, noi promovăm activ dezvoltarea antreprenorială și crearea de locuri de muncă în România. Suntem încântați că prin acest nou proiect vom putea schimba în bine viețile a sute de persoane din cele 6 județe vizate. Proiectul pe care îl lansăm astăzi oferă ȘANSE reale de dezvoltare antreprenorială, care să îi ajute să își transforme aspirațiile în realități concrete, de succes, pe termen lung.”, declară Adrian Bădoiu, Manager de proiect.

Accesați portalul proiectului www.proiect-sanse.ro pentru mai multe detalii despre ȘANSE.

Date de contact: Adrian Bădoiu, email: abadoiu@ipa.ro , telefon 021-318.00.44

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
12 afișări

Postări recente

Afișează-le pe toate

Comentários


bottom of page